Wing Of Power - Wing Conqueror 2 - So sánh với Wing 4 Mu online SS15

Lên phiên bản SS15, chúng ta chứng kiến sự ra mắt của loại Wing mới, với hình dáng rất đẹp, op cơ bản của nó rất cao, ngang opt cấp 3 của wing 4 đó các bạn. Đó là Wing of Power hay được anh em gọi là Wing Conqueror 2 của Mu Online.
Thông số cơ bản của Wing of Power gồm có các options như sau:

ATK/Magic/Curse: 300
Def: 700

- 2 dòng Luck
- 6% bỏ qua phòng thủ
- 6% gấp đôi sát thương
- 6% phản sát thương
- 6% khả năng phục hồi hoàn toàn hp
- 6% khả năng phục hồi hoàn toàn mp
Wing của mình là wing 2 opt, hình như bên dưới:


Ưu điểm:
- Opt chỉ số cao hơn wing 4 opt cấp 1 và 2
- Dùng cho cả 10 class
- Linh động thay đổi
- Hình ảnh đẹp
- Chỉ số Atk và def max ngay từ khi + 0 ( sau này có thể update ko rõ như nào)

Nhược điểm:
- Không up lên +15 để tăng ATK và DEF được
- Không up life được
- Không up opt Element DMG hay Element DEF được
(Có thể ss 15 mới ra nên chưa hoàn thiện Wing này)

Tuy nhiên hiện mình dùng thấy rất là đã.
Nếu bạn chưa có Wing 4 VIP với opt 6% hay 7% thì lựa chọn Wing of Power là phù hợp với bạn đó.
Nhất là các thanh niên hay đổi class.

Chúc anh em vui vẻ.