Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)

Giới thiệu chung sự kiện Huyết Lầu


Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
- Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo Tàng Hình.
Áo Tàng Hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.
Công thức chung để ép Áo Tàng Hình


Bảng nguyên liệu và cấp độ quái vật

Vật PhẩmRớt từ quái vật cấp độ
Thánh Chỉ +1 / Nanh Máu +1Trên Level. 2 (Spider)
Thánh Chỉ +2 / Nanh Máu +2Trên Level. 32 (Ghost)
Thánh Chỉ +3 / Nanh Máu +3Trên Level. 45 (Vepar)
Thánh Chỉ +4 / Nanh Máu +4Trên Level. 57 (Death Cow)
Thánh Chỉ +5 / Nanh Máu +5Trên Level. 68 (Silver Valkyrie)
Thánh Chỉ +6 / Nanh Máu +6Trên Level. 76 (Blood Wolf)
Thánh Chỉ +7 / Nanh Máu +7 Trên Level. 84 (Bream Knight)
Thánh Chỉ +8 / Nanh Máu +8Trên Level. 84 (Bream Knight)

Bảng công thức cụ thể chế tạo áo tàng hình, vé đi vào Lâu Đài Máu

Tham gia sự kiện Huyết Lầu


Tham gia tại NPC ArchAngel's Spirit (188,92) tại map Event Square.- Các luật trong Lâu Đài Máu:

+ Các áo tàng hình với cấp độ tương ứng sẽ biến mất sau khi vào Lâu đài máu.
+ Lệnh dịch chuyển vẫn có hiệu lực sau khi vào Lâu đài máu.
+ Người chơi không được phép vào sau khi Lâu đài máu đóng hoặc bắt đầu cuộc chiến.
+ Khi nhân vật bị giết trong Lâu đài máu sẽ trở về Devias.
+ Sử dụng bùa về làng trong Lâu đài máu sẽ đưa người chơi trở về Devias.
+ Không bị mất điểm kinh nghiệm khi người chơi bị giết trong Lâu đài máu.
+ Không mất zen khi bị giết trong Lâu đài máu.
+ Không rớt đồ trên người khi bị giết.
+ Không cho phép giết người trong Lâu đài máu.
+ Sau khi nhiệm vụ trong Lâu đài máu bắt đầu, người chơi không thể di chuyển đến vùng an toàn khác.
+ Nhân vật ở lâu Lâu đài máu sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa về Devias.
+ Nếu nhiệm vụ được hoàn thành trong thời gian quy định (15 phút) tất cả quái vật sẽ biến mất và Lâu đài máu sẽ đóng cửa sau 2 phút sau đó các nhân vật sẽ được đưa về Devias.
+ Những kỹ năng có thể sử dụng được trong vùng an toàn
  •  Tăng sức phòng thủ
  •  Tăng sức đánh
  •  Tăng sinh mệnh
  •  Tăng lượng máu
  •  Phòng thủ năng lượng
+ Không thể giao dịch trong Lâu đài máu.
+ Khi máu của Tiểu qủy hoặc Thần hộ mệnh tụt đến 0 nó sẽ tự động thay cái khác nếu có sẵn trong thùng đồ.
+ Mỗi nhân vật trong một tài khoản được phép vào Lâu đài máu 4-6 lần 1 ngày, tùy từng server giới hạn khác nhau.

Nhiệm vụ & Phần thưởng sự kiện Huyết Lầu

- Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm sẽ tương ứng với cấp độ bạn đang có.
Có 3 nhiệm vụ chính: phá hủy cổng thành, phá hủy tượng pha lê và hoàn thành nhiệm vụ của Archangel. Người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm tuỳ theo nhiệm vụ hoàn thành.
- Khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm theo tỉ lệ dưới đây.
- Khi trong Nhóm của bạn có 1 thành viên hoàn thành nhiệm vụ của Archangel, thì bản thân người ấy được thưởng 2 viên ngọc Chao, và những thành viên còn lại trong nhóm nếu còn sống sót sẽ nhận được 1 ngọc Chao. Người hoàn thành các nhiệm vụ hưởng 50% điểm kinh nghiệm, 50% điểm còn lại sẽ được chia cho các thành viên khác trong nhóm.
- Ngoài ra pt hoàn thành Q còn được thêm Rương Ruud, mở ra tiền tệ Ruud rất quý.
- Xong Blood ra bấm K và click vào Rương để lấy Rương Ruud về nhé
(Xem thêm hệ thống tiền Ruud)
Lâu đài máu tầng thứ Phá vỡ Cổng thành
(A)
Phá vỡ Casket
(B)
Hoàn thành nhiêm vụ
(C)
Số lượng quái vật cần phải tiêu diệt
để phá Cổng thành (D)
120,00020,0005,000160
250,00050,00010,000180
380,00080,00015,000200
490,00090,00020,000220
5100,000100,00025,000240
6110,000110,00030,000260
7120,000120,00035,000280
8120,000120,00035,000280

Điểm kinh nghiệm được hưởngMức độ hoàn thànhVí dụ
1Người chơi phá vỡ cổng, casket và hoàn thành nhiệm vụA + B + C + (thời gian còn lại * D)
2Người chơi phá vỡ cổng và casket nhưng không thể hoàn trả itemA + B
3Người chơi phá vỡ cổng thànhA
4Thành viên của party không thể phá vỡ cổng thành nhưng đã hoàn thành nhiêm vụC + (thời gian còn lại * D)