Ruud 6 - Trang bị Fleet Silverheart (SS15)

Những hình ảnh đầu tiên về trang bị Ruud 6 - Option set Ruud 6 - Trang bị Fleet Silverheart (SS15)


Một vài server MU Online đã bắt đầu cho update ss15 với sự xuất hiện của set Ruud 6 và vũ khí Ruud 5, xin gửi tới các bạn hình ảnh đầu tiên về Option set Ruud 6 - Trang bị Fleet Silverheart.
Mọi chi tiết sẽ được update liên tục....