Hướng dẫn sách thuộc tính Pentagram - Ngọc thuộc tính Errtel

Hướng dẫn sách thuộc tính Pentagram - Ngọc thuộc tính Errtel

Từ Season 8 trở đi, webzen cho ra đời Pentagram, các loại quái với thuộc tính tăng dần, mở rộng thêm là các Boss cũng có damge thuộc tính.
Do đó việc săn các boss này đòi hỏi nhân vật phải có trang bị tấn công và phòng thủ damge thuộc tính, cần trang bị Sách Thuộc Tính (STT)
Damge và Def thuộc tính trở lên vô cùng quan trong trong việc train quái, săn boss, pkHệ thuộc tính.
- Thuộc tính được áp dụng cho cả người chơi và quái
- Có 5 loại thuộc tính : Đất - Nước - Gió - Lửa - Bóng tối
- Khi trang bị STT, nhân vật sẽ gậy sát thương hồm damge thường và damge thuộc tính


- Các thuộc tính có tính kỵ lẫn nhau


Damge thuộc tính.
Damge thuộc tính có từ bản thân nhân vật + Sách thuộc tính cộng dồn

Damge thuộc tính của sách cộng dồn với linh thạch (errtel) gắn vào sáchCác loại sách thuộc tính:
- Có nhiều loại sách thuộc tính với cách chỉ số damge/def khác nhau
- Sách cấp 180 và sách cấp 300
- Sách có được từ săn boss
- Có thể khảm ngọc vào các slot của sách để tăng damge và các chỉ số của sách
- Mỗi sách có các dòng ẩn, khi đạt yêu cầu sẽ kích hoạt dòng ẩn
- Có thể nâng cấp sách lên + 1-2-3...15 như các item khác.


Sách thuộc tính lv 180:

Sách thuộc tính lv 300:
Dùng sách thuộc tính nào cho phù hợp?
Lựa chọn sách thuộc tính như nào phụ thuộc vào từng class nên ta chỉ có thể trải nghiệm thực tế và chọn.
Ví dụ class cận chiến, thủ trâu thì thích các sách phòng thủ, né dameg thuôc tính
Class đánh xa thì thích sách tăng damge, Class damge to thì chọn sách chí mạng cao..vv..vvCảm nhận từ cá nhân mình thì nên chọn như sau- Hệ Attack Power lớn : DK, ELF, SLAYER nên dùng sách Kundun
- Hệ đặc biệt damge thuộc tính to: GL nên dùng sách Lyra
- Hệ đánh xa thủ kém máu giấy: MG, DW, SUM nên dùng Antonia
- Class còn lại như RF, RW, DL nên dùng Harp

Mấu chốt cơ bản khi pvp vẫn là dùng sách khắc hệ nhau là ăn

Slot của sách thuộc tính.
Sách thuộc tính thường có 4 slot mở sẵn, slot thứ năm cần có các vật phẩm mở rộng kê quang minh
Mảnh mở rộng slot 5 có dược từ ghép các mảnh mở rộng 1-2-3-4
Các mảnh mở rộng 1-2-3-4 có được khi săn boss hoặc các event
Linh Thạch (Errtel)
Linh thạch (errtel) là loại ngọc để khảm vào sách thuộc tính (pentagram) để nâng cao chỉ số của sách.
Khảm linh thạch có thể kích hoạt op ẩn của sách tạo ra hiệu ứng cho sách.
Linh Thạch (errtel) có 5 loại tương ứng 5 slot ở sách
- Linh thạch Thịnh Nộ (Errtel of Anger) - Tăng tấn công cho sách
- Linh thạch Phúc Lành (Errtel of Blessing) - Tăng phòng thủ cho sách
- Linh thạch Tinh thần (Errtel of Integrity) - Tăng tỷ lệ tấn công, khả năng tấn công trúng đích
- Linh thạch Tâm Linh (Errtel of Divinity) - Tăng tỷ lệ phòng thủ, khả năng né tấn công
- Linh thạch Quang Minh (Errtel of Radiance) - Tăng Damge/Def và mớ hiệu ứng kinh khủng.

Cách có được Linh Thạch (errtel)

- Săn boss ở các map có quái thuộc tính
- Kết hợp từ nguyên liệu: mảnh võ Mithrel khi đánh quái ở các map có thuộc tính
Nâng cấp Rank cho Errtel
Errtel ban đầu sẽ có Rank 1 + 0
Nâng cấp lên Rank 1 + 7 trở lên là có thể up được Rank 2 cho Errtel
Nâng cấp Rank 2 + 7 trở lên có thể up lên Rank 3 cho Errtel
Cư như thế max là 5 rank, mỗi rank max là 10 cấp


Linh thạch Quang Minh (Errtel of Radiance)
Đây là linh thạch ở slot 5 của sách thuộc tính, linh thạch này có những options vô cùng bá đạo nên thường rất đắt và khó kiếm.
Tính năng của Radiance
- Rank 1 của nó chỉ có damge thuộc tính
- Rank 2 mang lại hiệu ứng hấp thụ các đòn đánh như:
+ Absorb life: Hấp thụ sát thương vào máu
+ Absorb SD : Hấp thụ sát thương vào SD
+ Bastion : Tạo lớp lá chắn khi SD còn ít hơn 20%

- Rank 3 mang lại hiệu ứng khủng bố như sau:+ Paralyzing : Trói buộc - làm chậm, giảm khả năng hồi máu đến 90%
+ Punish : Gạy damge bằng 40% máu tối đa của đối phương
+ Bleeding: Gây chảy máu trong 50s
+ Binding: Trói chân đối phương
+ Blinding : Gây mù làm đối phương đánh trượt 80%
Linh thạch quang minh có được cũng từ ghép mảnh và săn boss, tuy nhiên hiếm hơn cách loại khác rất nhiều.Nâng cấp linh thạch (errtel) như nào?
Gặp NPC Adniel ở Elbland hoặc Acheron chọn dòng 2

Nguyên liệu :
- Linh thạch (errtel)
- Đá thuộc tính (đá này mua ở Bar Lorencia)
Bấm kết hợp
- Thành công thì Errtel lên cấp ở Rank
- Thất bại thì tất cả biến mất =))

- Cấp cao nhất là +10
- Dùng thêm bùa chaos thuộc tính để tránh mất Errtel khi thất bại 
Nâng cấp Rank cho Errtel
Nâng cấp tại NPC Adniel chọn dòng 7
Nguyên liệu:
- Yêu cầu có 2 linh thạch giống nhau về rank + 7 trở lên, ko cần cùng loại

- Thành công sẽ giữ cái bên trái thêm 1 Rank, các Rank cũ chỉ số + giữ nguyên