Cách tẩy point và điểm Master trong Mu Online

Khi chơi Mu Online, chúng ta không thể tránh được là tăng sai point, nhầm Master khiến cho nhân vật sẽ không được khỏe tối ưu. Khi đó cần tẩy và tăng lại điểm point và điểm master cho nhân vật.
Mỗi server có cách tẩy point khác nhau tùy và cách admin hỗ trợ.
Season cũ có thể tẩy point trong game nhờ lệnh do admin hướng dẫn.1- Tẩy point
Season 14 và sau này hầu hết admin cho tẩy point ngoài web.
- Đăng nhập ở web
- Bảng điểu khiển
- Tẩy point
Yêu cầu bạn phải thoát nhân vật trước khi tẩy
Ở những server nước ngoài, chính thống, tẩy point sẽ vô cùng khó khăn và đắt đỏ. Bạn có thể mua item ingame, sử dụng để tẩy dần point thừa để cộng điểm lại.


2- Tẩy điểm Master
Tẩy điểm Master có 2 loại là Master bảng phím tắt A và Ctrl A hay còn gọi là Master 3 và Master 4
- Để tẩy Master bảng A bạn phải tầy điểm ở bảng Master Ctrl A trước nhé.
- Tẩy Master bảng Ctrl A bạn dùng giấy Tẩy Điểm Master 4th


- Tẩy điểm Master bảng A bạn dùng giấy Tẩy master 3nd


Mua giấy về, click chuột phải và bấm OK để tẩy, sau khi tẩy nhan vật sẽ bị đẩy ra và bạn vào lại game là điểm master đã được tẩy, bạn có thể cộng lại điểm master nhé.

Tham khảo thêm cách cộng Master cho các nhận vật.