Các phím tắt thường dùng trong Mu Online

Khi chơi Mu Online các bạn cần biết hết các phím tắt để mở các bảng, các chức năng, khiến cho việc chơi được dễ dàng hơn.- Các phím Q-W-E để bơm máu, mana nhé.
- Phím C : mở bảng thông tin nhân vật, bảng này có thể cộng điểm khi lên cấp

Phím tắt C

- Phím V hoặc I : mở hòm đồ, bảng trang bị của nhân vật

Phím tắt V hoặc I

- Phím Z : Mở cài đặt auto đánh quái ingame
Phím tắt Z
Xem thêm cách cài đặt auto đánh quái Mu Online

- Phím tắt X: Mở shop wcoin ingame
- Phím tắt T: Xem bảng nhiệm vụ
- Phím tắt Y: Xem bảng pet Muun (ở các season mới)
- Phím tắt U: Mở bảng kỹ năng (skill)
- Phím tắt O : Mở setting cấu hình màn hình game
- Phím tắt A: Mở bảng Master 3rd
- Phím tắt Ctrl A: Mở bảng Master 4th
- Phím tắt D: Mở bảng chọn các chức năng như giao dịch, party, đi theo....

- Phím tắt K: Mở bảng quà event (Blood, Devil) như lấy Hộp quà mở ra Ruud
- Phím tắt N: Để tìm tổ đội luyện cấp
- Phím tắt M: để mở bảng move đi các map

Chúc anh em chơi game vui vẻ.