Sự kiện Săn KunDun box - Golden Monster (Boss Vàng) trong MU OnlineSự kiện Săn KunDun box - Golden Monster (Boss Vàng)
1. NỘI DUNG:


Khi tới thời gian sụ kiện, một lượng lớn quái vật Vàng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi tiêu diệt thành công sẽ nhận được các hộp Box of Kundun (+1-->+5) để thu được các vật phẩm hoàn hảo.

2. ĐỊA ĐIỂM:

- LORENCIA

- NORIA 
- DEVIAS 
ATLAN 

- TARKAN 
3. THỜI GIAN: (4h 1 lần)
  • 4h15 , 8h15, 12h15, 16h16, 20h15, 24h15 
- Các loại boss vàng:

ImageMonsterBox LevelMap
Golden Goblin1Lorencia, Noria
Golden Titan (escorted by Golden Soldiers)2Devias
Golden Dragon3Lorencia, Noria, Devias
Golden Lizard Kings (escorted by Golden Mermaids)4Atlans
Golden Tantallos5Tarkan

MU Online